Objectius


El Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya té un triple objectiu:

  • Especificar el compromís indispensable que les infermeres adquireixen envers la persona atesa, les famílies, grups i comunitats, així com respecte dels col·legues, d’altres professionals de la salut i equips de treball, i de la societat, a fi de poder oferir unes cures infermeres de qualitat.

 

  • Determinar la responsabilitat professional de les infermeres en el manteniment, promoció i defensa dels drets de les persones relacionats amb la salut.

 

  • Mostrar quins són els paràmetres d’una pràctica que permeti avaluar la competència de les infermeres, promogui la refl exió sobre la pràctica professional i ajudi les infermeres i infermers a prendre decisions per actuar èticament.