Formació


70. La infermera està compromesa amb l’actualització de la seva competència durant tota la carrera professional.

71. La infermera, en coherència amb el desenvolupament de la professió, està compromesa amb la formació de les infermeres en tots els nivells (bàsic, especialitzat, superior i formació continuada), així com a col·laborar en la formació d’altres grups professionals.

72. La infermera col·labora en la formació dels estudiants d’infermeria, tot creant un entorn propici per a l’aprenentatge i transmetent els valors, coneixements i habilitats propis de la professió. Es responsabilitza de les activitats que l’estudiant realitza durant l’aprenentatge i ha d’adequar les intervencions clíniques al seu nivell de competència.

73. La infermera es compromet a presentar l’estudiant a la persona atesa, a qui ha de demanar el consentiment perquè pugui intervenir en el procés d’atenció.

74. La infermera vetlla perquè els estudiants d’infermeria coneguin les disposicions que regeixen l’exercici de la professió i les normes del codi, les interioritzin i les posin en pràctica.