Medi ambient


75. La infermera vetlla per un medi ambient sostenible, tant ecològicament com econòmicament. El protegeix de la contaminació, la degradació, l’empobriment i la destrucció, per tal que es promogui la salut i el benestar de la població.

76. La infermera, en el seu exercici professional, procura utilitzar tots els recursos d’una manera efi cient, aplica estratègies per fer-ne un ús sostenible i contribueix a l’educació de les persones i les comunitats.